Mededeling: Gemeentehuis Rheden op De Steeg gaat sluiten!

Zoals jullie in de media hebben kunnen lezen, gaat ons gemeentehuis Rheden op De Steeg eind van dit jaar dicht. Alle medewerkers gaan naar een andere tijdelijke locatie waar geen kunst wordt gefaciliteerd. Vanaf januari 2022 wordt het oude pand gesloopt en wij hopen vanaf het voorjaar/zomer 2024 ons nieuwe gemeentehuis weer te kunnen betreden. Alle kunstwerken die wij hebben mogen ontvangen en zijn aangeschaft de afgelopen jaren, worden dit najaar zorgvuldig opgeslagen op een externe, beveiligde locatie. Hierbij is uiteraard rekening gehouden met geconditioneerde, stofvrije opslagruimte voor de komende jaren. Bij het betreden van ons nieuwe gemeentehuis, gaan wij gebruik maken van advies hierin van onze interieurarchitecte en architect bij het ophangen en herplaatsen van deze binnen- en buitenkunstwerken.

 

 

De Beeldbank geeft een overzicht van de beeldende kunstcollectie die in de afgelopen decennia door de Gemeente Rheden is aangekocht.

Het overzicht is een visuele presentatie aangevuld met beknopte informatie over de kunstenaars en de kunstwerken. 
Inwoners van de gemeente Rheden kunnen zich via De Beeldbank informeren over de beeldende kunstcollectie van de Gemeente. Daarnaast is het doel van De Beeldbank om de collectie te laten rouleren in het gemeentehuis. Ambtenaren werkzaam in het gemeentehuis worden met behulp van De Beeldbank in staat gesteld om jaarlijks een werk te kiezen om daarmee de werkplek te verfraaien en te veraangenamen.

In het jaarlijkse roulatiesysteem worden ook de openbare ruimten in het gemeentehuis betrokken –gangen, portalen en vergaderkamers-. Op deze manier kan ook de bezoeker van het gemeentehuis ‘live’ kennis maken met de collectie.

Bekijk de kunstwerken van de gemeente Rheden

Het ontstaan van de gemeentelijke kunstcollectie en het bestaande aankoopbeleid

De kunstcollectie van Rheden bestaat uit ongeveer 450 werken en wordt gevormd door werk van professioneel opererende beeldend kunstenaar, woonachtig en werkzaam in de gemeente Rheden, vroeger en nu. De collectie is voor een belangrijk deel verkregen in het kader van de in 1987 beëindigde BKR: Beeldende Kunstenaars Regeling. Ook schenkingen maken deel uit van de collectie, zij het bescheiden. Sinds het verdwijnen van de BKR wordt tot op de dag van vandaag het beeldend kunstbezit op peil gehouden en uitgebreid met jaarlijks een aantal aankopen van professionele Rhedense beeldend kunstenaars.

Het aankoopbeleid van de gemeente is gericht op een kwalitatief verantwoorde en relatief bescheiden kunstcollectie. Er is daarvoor jaarlijks een bescheiden maar toereikend budget beschikbaar. Een commissie Cultuurbedrijf RIQQ –de Selectie Advies Commissie/SAC- is belast met de aankopen t.b.v. de collectie en tevens met het onderhoud en beheer. Zij wordt daarbij geassisteerd door een ambtenaar van de Afdeling Samenlevingszaken. Deze medewerker ontvangt en administreert de aanvragen.