Hoe werkt dit?

Jaarlijks worden de ambtenaren in het gemeentehuis in de gelegenheid gesteld een kunstwerk uit te kiezen.

Noteer de 6-cijferige code van het kunstwerk + de naam van de kunstenaar; let er wel op of het kunstwerk beschikbaar is voor uitleen.

Het lenen van een kunstwerk

Let op: alleen voor ambtenaren werkzaam in het gemeentehuis)

Iedereen die een kunstwerk wil lenen dient in de op intranet aangegeven periode zijn/haar voorkeur voor een kunstwerk aan te geven, dat kan ook het werk zijn dat zich al op de kamer bevindt. Bij meerdere inschrijvingen voor hetzelfde kunstwerk geldt de volgorde van aanmelding. Het is de bedoeling dat het gekozen werk een jaar op de betreffende kamer blijft hangen/staan. Naast een eerste keuze dient ook een tweede en derde keuze te worden gemaakt. Als een werk een volle periode (een jaar) op de kamer staat/hangt, heeft een “nieuwe huurder/gebruiker’ voorrang bij de inschrijving.

Let op : Degene die niets onderneemt loopt de kans dat zijn geleende werk wordt gekozen door een ander. In dat geval zal de kamerwand waarschijnlijk leeg blijven.

N.B. er is ook een mogelijkheid om aan te geven dat men het kunstwerk, graag nog een jaar wil lenen!

Ik wil een kunstwerk lenen >>>